Kiến thức nhà nông

Một số vấn đề cần quan tâm trong sử dụng phân bón cho cây lúa
Một số vấn đề cần quan tâm trong sử dụng phân bón cho cây lúa
Ông Nguyễn Ngọc Tiến, GĐ Cty CP Giống cây trồng Quảng Ninh cho biết, ĐT37 là một bước tiến vượt bậc của giống lúa Khang dân 18. Từ những cá thể đột biến của Khang dân 18, qua phương pháp phả hệ từ vụ mùa 2006, đến nay, ĐT37 ra đời và nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của Cty cũng như chính quyền địa phương.
Dự báo giá phân bón tăng trong tháng 6 Dự báo giá phân bón tăng trong tháng 6
Mới đây, Cty CP Giống cây trồng Quảng Ninh đã cho "ra đời" một giống lúa thuần siêu cao sản mang tên ĐT37. Đây là kết quả của quá trình chọn lọc cá thể đột biến tự nhiên từ giống lúa Khang dân 18.
Dự trữ phân bón để bình ổn thị trường Dự trữ phân bón để bình ổn thị trường
Mới đây, Cty CP Giống cây trồng Quảng Ninh đã cho "ra đời" một giống lúa thuần siêu cao sản mang tên ĐT37. Đây là kết quả của quá trình chọn lọc cá thể đột biến tự nhiên từ giống lúa Khang dân 18.
Giống lúa mới cho nông dân Giống lúa mới cho nông dân
Mới đây, Cty CP Giống cây trồng Quảng Ninh đã cho "ra đời" một giống lúa thuần siêu cao sản mang tên ĐT37. Đây là kết quả của quá trình chọn lọc cá thể đột biến tự nhiên từ giống lúa Khang dân 18.
Giống lúa thuần siêu cao sản Giống lúa thuần siêu cao sản
Mới đây, Cty CP Giống cây trồng Quảng Ninh đã cho "ra đời" một giống lúa thuần siêu cao sản mang tên ĐT37. Đây là kết quả của quá trình chọn lọc cá thể đột biến tự nhiên từ giống lúa Khang dân 18.
1