Phân chuyên dùng 15-15-15+ TE

Phân chuyên dùng 15-15-15+ TE
Phân chuyên dùng 15-15-15+ TE
Giá: Vui lòng liên hệ

Phân bón cao cấp NPK + TE 15-15-15 + TE CHẤT LƯỢNG, TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ

CÔNG DỤNG :

 -  Dùng bón lót, bón thúc cho các loại cây trồng.

 - Giúp phát triển bộ rễ, tăng năng suất, giúp đòng to, lúa trổ đều, bông lớn, chắc hạt.

 - Giúp cứng cây, dày lá, hạn chế đổ ngã, tăng sức chống chịu hạn, hạn chế sâu bệnh gây hại cho cây trồng.

 - Cải tạo đất nhanh, giúp cây to khỏe, phát triển nhiều cành, kích thích ra nhiều hoa, tỉ lệ đậu quả cao, chống rụng hoa và trái non, kéo dài tuổi thọ cho cây trồng.

-  Tăng năng suất và chất lượng nông sản.

 THÀNH PHẦN:

 - Đa lượng: N 20%, P2O5 0%, K2O 20%.

 - Trung lượng: ≥ 1.000 ppm (CaO; MgO; SiO2).

 - Vi lượng: ≥ 400 ppm (Cu, Fe, Zn, B,…).

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

 - Cây lương thực: 150 – 250kg/ha.

 - Cây hoa màu: 100 – 300 kg/ha.

 - Cây ăn trái: 1 – 3 kg/cây.

 - Cây công nghiệp ngắn ngày: 200 – 300 kg/ha.

 - Cây công nghiệp dài ngày: 300 – 500 kg/ha.

Quang cao phan bon