NPK 16.16.8 + TE

NPK 16.16.8 + TE
NPK 16.16.8 + TE
Giá: Vui lòng liên hệ

Là loại phân NPK thông dụng, dùng bón lót, bón thúc thích hợp cho các loại cây trồng.
CÔNG DỤNG :

- Dùng bón lót, bón thúc cho các loại cây trồng.
- Giúp cứng cây, đầy lá, hạn chế đổ ngã, hạn chế sâu bệnh.
- Tăng năng suất cây trồng, nâng cao chất lượng nông sản.

THÀNH PHẦN :


- Đa lượng: N 16%, P2O5 16%, K2O 8%.
- Trung lượng: CaO 300ppm, S 200ppm, MgO 200ppm, SiO2 400ppm.
- Vi lượng: ≥ 40 ppm (Cu, Fe, Zn, Mn, B, Mo, Cl,…).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

 - Cây lương thực: 150 – 250kg/ha.

- Cây hoa màu: 100 – 300 kg/ha.

 - Cây ăn trái: 1 – 3 kg/cây.

 - Cây công nghiệp ngắn ngày: 200 – 300 kg/ha.

 - Cây công nghiệp dài ngày: 300 – 500 kg/ha.

Quang cao phan bon