NPK 25.25.5 + TE

NPK 25.25.5 + TE
NPK 25.25.5 + TE
Giá: Vui lòng liên hệ

Là loại phân NPK thông dụng, bón vào thời kỳ đầu cho các loại cây trồng hoặc vườn cây sau khi thu hoạch. Phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng trong thời kỳ kiến thiết cơ bản.

Quang cao phan bon